Είστε εδώ

Σταυρίδης Γιώργος, «Συνάντηση», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 61