Είστε εδώ

Μουτάφη Μαρία, «Για την Ιωάννα τη Φιλιππίδου (1954-1999)», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 162-164