Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το τελευταίο μαρμάρινο έργο της αυτόχειρος Ιωάννας στον τάφο της. Νέα Νεκροταφεία Αλεξανδρούπολης», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 163