Είστε εδώ

Θεόκριτος, «ΙΙ. Φαρμακεύτριαι [Κείμενο]», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 152-161