Είστε εδώ

Παπαθανασίου Βαγγέλης, «Communita Castra», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 72-75