Είστε εδώ

Κάργας Βασίλης Χ., «Γιώργος Σταυρίδης: Ο Μαραμπού της Αλεξανδρούπολης», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 201-202