Είστε εδώ

Κυρκούδης Θεόδωρος, «Μονή Λάμπους», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 198-200