Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Γιώργος Σταυρίδης]», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 201