Είστε εδώ

Picard Michel, «Η ανάγνωση ως παιχνίδι», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 79-92