Είστε εδώ

Βέμη Μπίλη, «Ημερολόγιο '90», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 93-94