Είστε εδώ

Κατσαρή Ξανθή, «Το διήγημα θεατρογράφημα», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 154-161