Είστε εδώ

Αθανασόπουλος Βαγγέλης, «Η συμμετρία του φόβου (Διάλογος του Βιζυηνού με έναν ψυχίατρο του Δρομοκαϊτείου)», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 147-153