Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από την παράσταση του έργου του Γ.Μ. Βιζυηνού Το αμάρτημα της μητρός μου, Κ.Θ.Β.Ε., 1996», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 155