Είστε εδώ

Παλαμάς Κωστής, «Βιζυηνός (Από τα Άπαντα του Κωστή Παλαμά, Τόμος δεύτερος, Β΄ έκδοση, Εκδ. Μπίρης)», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 136-143