Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Γ.Μ. Βιζυηνός για τα σχολεία της Θράκης», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 144-146