Είστε εδώ

Σκάβδη Ελένη, «Κι η ψυχή με βάτες ωσάν αγγέλου φτερά…», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 130-135