Είστε εδώ

Ρηγάτος Γεράσιμος Α., «Το αμάρτημα της μητρός μου του Γ.Μ. Βιζυηνού. Μια ιατρική προσέγγιση», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 116-129