Είστε εδώ

Σουέρεφ Κώστας, «Γεώργιος Βιζυηνός», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 115