Είστε εδώ

Κατσαρή Ξανθή, «Η εξαίρετος ερευνήτρια Κυριακή Μαμώνη», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 56-59