Είστε εδώ

Ροζάνης Στέφανος, «Ο σωσίας: Μια ανάγνωση του Μοσκώβ-Σελήμ», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 46-55