Είστε εδώ

Κατσαρή Ξανθή,Σκάβδη Ελένη,Μαμώνη Κυριακή, «Κυριακή Μαμώνη: Για τους Θράκες ο Βιζυηνός είναι ποιητής εθνικός. Συνέντευξη στην Ξανθή Κατσαρή και την Ελένη Σκάβδη», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 60-74