Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η Ε. Φιλιππίδη καθώς απονέμει διπλώματα χειροτεχνίας στο οικοτροφείο », Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 200