Είστε εδώ

Κατσαρή Ξανθή, «Δεν είναι τίποτα η πέτρα μακριά απ' τον τόπο της», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 103-104