Είστε εδώ

Σκάβδη Ελένη, «Μίκρυνε την απόσταση με το λόγο και την ψυχή του», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 104-107