Είστε εδώ

Χερουβείμ Βαγγέλης, «Τα εκατό χρόνια μοναξιάς μείνανε στη μέση. Δάσκαλε αντίο», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 102