Είστε εδώ

Μαρκίδης Μάριος, «Σχετικά με το νοείν (Ένα παραληρητικό κείμενο)», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 24-33