Είστε εδώ

Καρατζάς Διονύσης, «Νυχτερινή πτήση», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 23