Είστε εδώ

Αθανασόπουλος Βαγγέλης, «Δύο ποιήματα. Η μαγεία των αισθήσεων», Εξώπολις, τχ. 3-4 (Χειμώνας 1996), σ. 34-35