Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εταιρία. Τριμηνιαία περιοδική έκδοση. Τεύχος 31, Δεκέμβριος 1998, Φλώρινα», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 58-59