Είστε εδώ

«Φωτογραφίες από λευκώματα του Μεσοπολέμου», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 51-57