Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εταιρικά», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 59-60