Είστε εδώ

Νώτας Παναγιώτης, «Νικόλαος Σταθόπουλος (Κολαμήτκας). Αρχιμάστορας-λιθοξόος (πελεκάνος)», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 47-50