Είστε εδώ

Ζήκος Σωτήρης, «Αναζητώντας τις λέξεις», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 45-46