Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Φούρνοι. Το ψωμί», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 27-31