Είστε εδώ

Οικονόμου Παντελής Π., «Φούρνοι. Ο φούρνος στα χωριά», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 32-33