Είστε εδώ

Λούστας Κώστας, «[Επιστολή του Κώστα Λούστα]», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 4