Είστε εδώ

Λούστας Κώστας, «Κομμάτια απόψε…», Εταιρία, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1999), σ. 4