Είστε εδώ

Ανδρέου Ανδρέας Π., «Βιβλιοκρισίες. Λιθανάγλυφα από τον Ακρίτα, Έκδοση Πρέσπες 1996», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 75-76