Είστε εδώ

Ανδρέου Ανδρέας Π.

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Η πρώτη εποίκιση των Σλάβων στην Βαλκανική κατά τον 6ο-8ο αιώνα και η αφομοίωσή τους από τους Βυζαντινούς 8-9 46-47 1991
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Ο αρχαιολογικός Σεφέρης 12 34-40 1993
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Βιβλία. Μίμης Σουλιώτης: Βαθιά επιφάνεια. Ποιήματα 13 46-48 1993
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Βιβλιοπαρουσίες. Τάκη Μπέσσα, Η εικαστική Φλώρινα (1941-1976), Έκδοση Δημόσιας Βιβλιοθήκης Φλώρινας Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά, Φλώρινα 1993, σελ. 333, πίν. 24 14 61-64 1993
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Βιβλία. Επαναναγνώσεις. Μίμης Σουλιώτης: 58 σχόλια στον Καβάφη. Αθήνα, Ύψιλον/βιβλία 1993, 114 σελίδες 15 60-63 1994
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Βιβλιοπαρουσίαση. Λύντια Τρίχα: Το Βιλαέτι Βιτωλίων το 1881. Στατιστική από το Αρχείο του Χαριλάου Τρικούπη. Εκδότης: Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας Βασιλικής Πιτόσκα-Βαρνά, 1994, 69 σελ. 16 πίν., 19 φωτογρ. 17-18 80-82 1994
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Ευρετήρια της Εταιρίας (τεύχη 12-21, 1993-1995) 22 29-32 1995
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Βιβλιοκρισίες. Λιθανάγλυφα από τον Ακρίτα, Έκδοση Πρέσπες 1996 24-25 75-76 1996
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π., Καραμπατάκη Ντίνα Εταιρικά. Αρχειακά παραγραφίδια 24-25 77-78 1996
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Αποσκιρτήσεις και επανεντάξεις κοινοτήτων στην περιοχή Κορεστίων. Η περίπτωση της Ρούλιας (Κώτας) και του Δρανητσίου στα 1901 30 49-51 1998
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Βιβλιοπαρουσίαση. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη: Πέτρες Φλώρινας. Περιήγηση σε μια ελληνιστική πόλη. Θεσσαλονίκη 1998 σελ. 88, εικ. 80, σχέδ. 5 31 45-47 1998
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Ευρετήρια της Εταιρίας (τεύχη 22-23, 1995-1999) 33 61-63 1999
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Ένα τούρκικο τεφτέρι για τα εσνάφια της Φλώρινας και τους αγρότες των χωριών της περιοχής στα 1834/1835 36 5-32 2001
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Εταιρικά. Διαβάζοντας τη συλλογή του Νετζατή Τζουμαλή Μακεδονία 1900, Πρέσπες 2001 - Βαλκανικό Άσυλο Ποίησης, μετάφραση Ανθή Καρρά. 2 36 67-69 2001
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π. Εταιρικά. Πρέσπες 2001. Βιβλιοπαρουσιάσεις 36 69-71 2001
Εταιρία Ανδρέου Ανδρέας Π., Γαλάνη Α., δαϊκόπουλος Ι., Κασίδου Σ., Κιουρτζόγλου Α., Προδρομίδου Α., Συμεωνίδου Μ. Μια “ακτινογραφία” του 1904: έκθεση του Μητροπολίτη Ιωαννίκιου για την κατάσταση των πραγμάτων στην περιφέρειά του 37 3-13 2003