Είστε εδώ

Καραμπατάκη Ντίνα, «Βιβλιοκρισίες. Ιωάννης Φωτιάδης, Λαογραφικά στοιχεία της Αχλάδας (Κρουσιουραδέας) νομού Φλώρινας», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 74