Είστε εδώ

Λούστας Κώστας, «Η λεύκα του Ντίζο», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 5