Είστε εδώ

Λούστας Κώστας, «Καημένε μου», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 2