Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το Ιστορικό Αρχείο Φλώρινας», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 1