Είστε εδώ

Λούστας Κώστας, «Έχω να σου πω», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 2-3