Είστε εδώ

Παπασταμάτης Πάνος, «Μια καινούργια ζωή», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 192-194