Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Η λέξη vera», Εταιρία, τχ. 16 (Ιούλιος 1994), σ. 29-30