Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Τα καταστήματα γλυκισμάτων», Εταιρία, τχ. 11 (Οκτώβριος 1992), σ. 13-19