Είστε εδώ

Κούφης Παύλος, «Το Εθνικό Οικοτροφείο Αρρένων Φλώρινας. Στα πρώτα χρόνια (1923-1934)», Εταιρία, τχ. 11 (Οκτώβριος 1992), σ. 20-26