Είστε εδώ

«Κοντά στη Βίγλα, 1950», Εταιρία, τχ. 10 (Μάιος 1992), σ. (εξώφυλλο)