Είστε εδώ

«#», Εταιρία, τχ. 10 (Μάιος 1992), σ. (εσώφυλλο)